• นอกจากน้อง first แล้วทางสถาบันยังมีนักเรียน ลูกศิษย์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมอีกมากมาย เช่น

  1.ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
  2.ที่ 2 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
  3.รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทประถมศึกษา
  4.ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
  5.ที่ 2 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
  6.รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
  7.ที่ 1 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  8.ที่ 3 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  9.รางวัลคะแนนเชยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  10.สอบติดคณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
  11.ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏระดับประถมศึกษา
  12.ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  13.ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  14.ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
  15.สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมในระดับ TOP 10 ในระดับการสอบเข้า ม.4
  16.สอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในระดับการสอบเข้า ม.4
  17.สอบได้คะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  18.สอบได้คะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  19.สอบได้คะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  20.สอบได้คะแนน O-NET ในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  21.สอบติดเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะชั้นนำของประเทศมากมาย

 • Download File
  22 เหตุผลที่ต้องเลือกแฟรนไชส์ HIGH-SPEED MATHS.
  ในรูปแบบ pdf คลิกที่นี่

  ย้อนกลับ

  Information

  ปิดหน้าต่าง